Logo
Login
Navigasjon


21.10.2019: Stor kommune. Flere muligheter. Han vet hva som står på menyen i den nye kommunen.

– Vi får et langt større fagmiljø for oss som jobber med mat og kantine, blant annet jobber vi tett med ernæringsfysiologen om meny og riktig sammensetning av næringsrike ingredienser. Vegar forteller at det tidligere bare var Skedsmo som hadde ernæringsfysiolog tilgjengelig, men med den nye, store kommunen får også kjøkken i Fet og Sørum tilbud om dette. - Det betyr enda bedre kvalitetssikring av hver eneste tallerken vi setter på bordet for de eldre, sier Vegar.

04.10.2019: Tar ernæring på amme alvor

Ullensaker er en av få kommuner som har kommunalt ansatt klinisk ernæringsfysiolog, og er med det en foregangskommune på feltet.

30.04.2019: Ydmyk og takknemlig

– Jeg er veldig glad for at politikerne prioriterte midler til å ansette en klinisk ernæringsfysiolog. Mitt neste mål er at de finner midler til en til, sier Schjervheim.
Helsedirektoratets norm foreslår at det finnes én klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbyggere. – Det er mange nesbuer som trenger råd og veiledning, og mange har livsstilsutfordringer, slår kommuneoverlegen fast.

21.03.2019: Maria ble ambassadør

– Hun jobber som konstituert overlege og ser viktigheten av klinisk ernæringsfysiologi som ressurs både i spesialist og primærhelsetjenesten for å gi innbyggerne likeverdige og trygge ernæringstjenester. Fjellstad har et brennende engasjement for kvalitet i sitt arbeid, og ser nytten av klinisk ernæringsfaglig kompetanse på flere arenaer og nivåer.

06.11.2018: Ny ernæringsstrategi i Oslo: Nå skal bydelene sørge for at de eldre spiser nok

Fremover skal også kliniske ernæringsfysiologer ha en plass i eldreomsorgen.

20.10.2017: Foreslår ernæringsteam

James Stove Lorentzen (H) mener byrådet ikke gjør nok for å bedre kostholdet for eldre i byen. Nå foreslår han egne ernæringsteam i bydelene.

09.08.2017: Ein idé å tilsetja klinisk ernæringsfysiolog?

Fyrst og fremst vil god og rett ernæring gi ei friskare brukargruppe, og mogelegvis færre sjukehusinnleggelsar og komplikasjonar. Dette vil medføre færre behov for kort- og langtidsplassar i kommunen. For det andre vil ein klinisk ernæringsfysiolog medføre frigjering av ressursar og tid for sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og andre tilsette i det daglege arbeidet. Sist men ikkje minst så vil ein klinisk ernæringsfysiolog gi ei høgare kvalitet på dei helse- og omsorgstenestene kommunen tilbyr. (...) Som helsepersonell i pleien har me eit breitt ansvarsområde hos eit mangfald brukarar og pasientar. Me har ikkje inngåande kunnskapar i ernæring på same måte som ein klinisk ernæringsfysiolog med 5 års utdanning har innan dette.