Logo
Login
Navigasjon

Når:

Sted: digitalt

Kursholdere: diabetessykepleiere Sigrunn Gramèn og Trine Vikanes, og klinisk ernæringsfysiolog Kari Saxegaard ved Norsk Diabetessenter

Kursavgift: 1500 kr som betales ved påmelding

Påmelding: sykepleier@diabetessenter.no innen 1. november 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM

Torsdag 28. november

9.00 - 9.30 Velkommen og presentasjon av forelesere og deltakere

9.30 - 10.30 KH vurdering, grunnprinsipper og hjelpemidler

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 11.45 KH vurdering i praksis

11.45 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.30 Basics om insulintyper, pumper, sensorer, faktorberegning

13.30 - 13.45 Pause

13.45 - 14.45 Nedlastningens ABC - Hvordan vurdere nedlastede data?

14.45 - 15.00 Presentasjon av caser

15.00 - 16.00 Selvstendig jobbing med caser

Fredag 29. november

9.00 - 10.30 Gjennomgang av caser

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 11.30 Avansert KH vurdering

11.30 - 12.00 Lunsj

12.00 - 12.30 Hybrid closed loop pumper

12.30 - 13.00 Oppsummering og evaluering