Styret

Styret i KEFF består av:

Funksjon

Navn

Epost

 Ansvarsområde

Valgt til 

Leder

Mandeep Kaur Bains

Styret

 

mandeep1bains@gmail.com Nyhetsbrev fra styret. Nytt fra KEFF    2020 

Nestleder

Elisabeth Adolfsen Høisæther

Styret
adolfsen.hoisather@gmail.coom  Norsk Tidsskrift for Ernæring (NTFE)    2019 

Økonomiansvarlig

Jacob Juel Christensen

Styret

j.j.christensen@medisin.uio.no Fagpolitisk utvalg. Arrangementskomite 2019    2019

Styremedlem

Charlotte Peeersen

Styret
merete.charlotte.peersen@trondheim.kommune.no NCP Arbeidsgruppe for yrkesetisk råd og retningslinjer    2020 

Styremedlem

Mari Folden Oppegård

Styret
mari.oppegaard@gmail.com Faggrupper    2020

Styremedlem

Christina Kjeserud

Styret
christinakjeserud@gmail.com Forskerforbundet Arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for lønn og lønnsstatistikk    2020

Varamedlem

Runa Spilling

Styret
runaspilling@gmail.com Nettredaksjonen (leder)    2019

Studentrepr.

Malin Rofstad Berg

Styret
malin_rb@hotmail.com

Verving og informasjon. Kontaktperson UiB

   2020

Organisasjonssek.

Hilde Nordgård post@keff.no Administrative oppgaver, EFAD/ICD Ansatt i  35 % stilling

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt styret på; post@keff.no

Adresse; Kliniske Ernæringsfysiologers Forening tilknyttet Forskerforbundet, Avdeling for Ernæringsvitenskap, Postboks 1046 Blindern, 0316 Oslo.