Logo
Login
Navigasjon

18.02.21: Er ernæring et neglisjert felt?

Norge har ett av verdens beste helsevesen, men likevel er det ikke ansatt tilstrekkelig ernæringskompetanse i verken primær- eller sekundærhelsetjenesten.

Artikkel er publisert i Dagens Medisin