Logo
Login
Navigasjon

Studiet er populært og krever relativt høyt karaktersnitt og spesiell studiekompetanse, det vil si matematikk (R1/(S1+S2)), kjemi (KJE(1+2)) og fysikk (FYS1). Opptak foregår gjennom Samordna opptak.

Utdanningen bygger på en grundig innføring i basalmedisinske fag, mat- og ernæringslære og vitenskapelig metode. Dette gir kliniske ernæringsfysiologer god innsikt i kroppens funksjon, sammensetning, og behov for næringsstoffer både hos friske og syke.

Utdanningsinstitusjoner
Du lese om ernæringsstudiet på:

Utdanning i utlandet?
Noen studier fra utlandet kan gi autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog etter individuell vurdering av Helsedirektoratet (Statens autorisasjonskontor).

Videoen er laget av Universitetet i Oslo