Logo
Login
Navigasjon


Studiet er populært og krever relativt høyt karaktersnitt og spesiell studiekompetanse, det vil si matematikk (R1/(S1+S2), kjemi (KJE(1+2)) og fysikk (FYS1). Opptak foregår gjennom Samordna opptak.

Utdanningen bygger på en grundig innføring i basalmedisinske fag, mat- og ernæringslære og vitenskapelig metode. Dette gir kliniske ernæringsfysiologer god innsikt i kroppens funksjon, sammensetning, og behov for næringsstoffer både hos friske og syke.

Noen studier fra utlandet kan også gi autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog etter individuell vurdering. Denne vurderingen gjøres av Helsedirektoratet (Statens autorisasjonskontor).

Utdanningsinstitusjoner

Du lese om ernæringsstudiet på:

Videoen er laget av Universitetet i Oslo