Logo
Login
Navigasjon

Klinisk ernæringsfysiolog (kef)

Utdanning

Utdannelsen for å bli autorisert klinisk ernæringsfysiolog er 5-årig profesjonsstudium i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tro…

Autorisasjon og tittel

Titlene «klinisk ernæringsfysiolog» og «ernæringsfysiolog» er begge beskyttede titler. De kan kun benyttes av personer som gjennom autorisasjon har rett til å bruke disse titlene.

Arbeidssteder

Kliniske ernæringsfysiologer forvalter og praktiserer ernæringsvitenskap både gjennom direkte pasientkontakt, gjennom opplæring og rådgivning av pasienter, utdanning og veiledning …