Styret

Styret i KEFF består av:

 

Funksjon

Navn

Epost

 Ansvarsområde

Valgt til 

Leder

Kristine Wingård Johansen kristine.wingard.johansen@gmail.com Mediekontakt
Profesjonsråd i   ernæringFagpolitisk utvalg
   2018 

Nestleder

Jacob Juel Christensen

jjuelchr@gmail.com  j.j.christensen@medisin.uio.no 

Fagpolitisk utvalg
Mediekontakt
Profesjonsråd i ernæring
Kontaktperson UiO
   2019 

Kasserer

Mandeep Kaur Bains mandeep1bains@gmail.com Kontaktperson arr.komitè 2017  2019

Styremedlem

Cathrine Horn

cathrinehorn@gmail.com cathrine.horn@helse-bergen.no

Kontaktperson NCP-arbeidet  2019 

Styremedlem

Elisabeth Høisæther

adolfsen.hoisather@gmail.com  elhoei@ous-hf.no

Leder NTFE ASKEFFs postkasse på UiOKontaktperson Forskerforbundet    2019

Styremedlem

Tove Drilen tove.drilen@trondheim.kommune.no Kontaktperson faggruppene    2018

Varamedlem

Runa Spilling runaspilling@gmail.com Leder nettredaksjonen    2019

Studentrepr.

Synnøve Næss synnovenaess@outlook.com -Studentmedlemmer, verving og informasjonKontaktperson UiB    2018

Organisasjonssek.

Hilde Nordgård post@keff.no  Kontaktperson KEFF konferanse Ansatt i  35 % stilling

Våre kontakter i EFAD og ICDA

Sissel Urke OlsenSissi Stove Lorentzen  SisselUrke.Olsen@diakonsyk.no   sistov@ous-hf.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt styret på post@keff.no

Adresse:
Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet
Avdeling for ernæringsvitenskap
Postboks 1046 Blindern
0316 OSLO