Kurs for helsepersonell som jobber med diabetes 27. februar

Kurs for helsepersonell som jobber med diabetes 27. februar

KEF-er ved Norsk Diabetikersenter har utviklet et undervinsingsopplegg om karbohydratvurdering for type 1 diabetes samt en app som skal gjøre det enklere å beregne karbohydratmengden i et måltid.
For å kvalitetssikre bruken og gi råd om hvordan man best kan nyttiggjøre seg materialet og appen ønsker de å tilby et kurs tilpasset KEF og annet helsepersonell som jobber i diabetesteam.

Les mer om Kurs for helsepersonell som jobber med diabetes 27. februar