7. nasjonale konferanse om hjerneslag 14.-15. februar

7. nasjonale konferanse om hjerneslag 14.-15. februar

Hjerneslag er en av de hyppigste årsakene til morbiditet og mortalitet i Norge. Hvert år får 16,000 nordmenn hjerneslag, og over 60,000 har tidligere hatt et eller flere hjerneslag. Hjerneslag nr. 1 som årsak til uførhet, nr. 1 som årsak til innleggelse i sykehjem og nr. 3 som årsak til død. Det er også årsaken eller en viktig medvirkende årsak hos omlag halvparten som får demens.

Les mer om 7. nasjonale konferanse om hjerneslag 14.-15. februar
KEFF konferanse 2019: Call for Abstracts

KEFF konferanse 2019: Call for Abstracts

KEFF-konferansen 2019 arrangeres i Bergen 18-19.mars (mandag-tirsdag). Arrangementskomiteen ønsker at store deler av programmet (presentasjoner og postere) skal bestå av presentasjoner fra kliniske ernæringsfysiologer og 4.- og 5.årsstudenter i klinisk ernæring.

Alle kefer og studenter i klinisk ernæring inviteres herved til å bidra med det vitenskapelige innholdet på KEFF-konferansen 2019!

Les mer om KEFF konferanse 2019: Call for Abstracts