Fagspesifikt nettverk (FSN) for kliniske ernæringsfysiologer 5. november 2018

Fagspesifikt nettverk (FSN) for kliniske ernæringsfysiologer 5. november 2018

Fagspesifikt nettverk (FSN) for kliniske ernæringsfysiologer i OUS inviterer alle kefer som jobber i området Helse Sør-Øst til fagdag mandag 5. november.

Les mer om Fagspesifikt nettverk (FSN) for kliniske ernæringsfysiologer 5. november 2018
Norsk Diabetikersenter holder kurs i karbohydratvurdering

Norsk Diabetikersenter holder kurs i karbohydratvurdering

Grunnkurs og kurs for viderekommende i karbohydratvurdering arrangeres høsten 2018. Gratis for offentlig helsepersonell.

Les mer om Norsk Diabetikersenter holder kurs i karbohydratvurdering
Nutrition Day 15. nov

Nutrition Day 15. nov

nD er verdens største prevalensstudie innen klinisk ernæring. I år faller den på torsdag den 15. november.
Alle sykehus i Norge oppfordres herved til å delta på årets nD med minst en avdeling.

Les mer om Nutrition Day 15. nov
7. nasjonale konferanse om hjerneslag 14.-15. februar

7. nasjonale konferanse om hjerneslag 14.-15. februar

Hjerneslag er en av de hyppigste årsakene til morbiditet og mortalitet i Norge. Hvert år får 16,000 nordmenn hjerneslag, og over 60,000 har tidligere hatt et eller flere hjerneslag. Hjerneslag nr. 1 som årsak til uførhet, nr. 1 som årsak til innleggelse i sykehjem og nr. 3 som årsak til død. Det er også årsaken eller en viktig medvirkende årsak hos omlag halvparten som får demens.

Les mer om 7. nasjonale konferanse om hjerneslag 14.-15. februar
KEFF konferanse 2019: Call for Abstracts

KEFF konferanse 2019: Call for Abstracts

KEFF-konferansen 2019 arrangeres i Bergen 18-19.mars (mandag-tirsdag). Arrangementskomiteen ønsker at store deler av programmet (presentasjoner og postere) skal bestå av presentasjoner fra kliniske ernæringsfysiologer og 4.- og 5.årsstudenter i klinisk ernæring.

Alle kefer og studenter i klinisk ernæring inviteres herved til å bidra med det vitenskapelige innholdet på KEFF-konferansen 2019!

Les mer om KEFF konferanse 2019: Call for Abstracts