Klinisk ernæringsfysiolog – vikariat 50 % stilling

Vår kliniske ernæringsfysiolog skal ut i foreldrepermisjon, og vi søker etter hennes vikar fra 01.01.2020 til 30.11.2020.

MS-Senteret Hakadal AS er et høyspesialisert ressurssenter innenfor MS-rehabilitering og en samarbeidspartner for alle helseregioner, helseforetak, helsepersonell, personer med MS og deres pårørende. Senteret er en kunnskapsbedrift med kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling og kunnskapsformidling.  Driften er sikret gjennom avtaler med alle helseregionene. Senteret eies av MS-forbundet og drives som et non-profit selskap, har 65 ansatte og yter tjenester etter Spesialisthelsetjenesteloven. 

Klinisk ernæringsfysiolog – vikariat 50 % stilling 

 

Vår kliniske ernæringsfysiolog skal ut i foreldrepermisjon, og vi søker etter hennes vikar fra 01.01.2020 til 30.11.2020.

 

Krav til stilling: 

Må-krav:  

 • Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog 
 • God formidlingsevne, norsk muntlig og skriftlig 

 

Stillingens ansvarsområder og hovedoppgaver

 • Ernæringsfaglig ansvar for at menyen pasientene får servert er i tråd med anbefalingene om kosthold og ernæring fra Helsedirektoratet 
 • Bidra med ernæringsfaglig kompetanse i tverrfaglige team (bl.a. ved å delta på ukentlige tverrfaglige møter, samt møter innenfor helse- og sosialfaglig seksjon)  
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere avdelingens oppgaver på systemnivå og på individnivå 
 • Daglig ledelse og koordinering av avdeling for kost og ernæring 
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere pasientbehandling på systemnivå og på individnivå 
 • Pasientkonsultasjoner, samt utarbeiding av individuelle kostråd skriftlig ved behov  
 • Tilrettelegge spesialkost for pasienter som trenger det. 

 

 Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med godt tverrfaglig samarbeid
 • Bredt tverrfaglig miljø med mye kompetanse innen MS og rehabilitering
 • Gode muligheter for fagutviklingsarbeid og forskning
 • Meningsfulle arbeidsoppgaver knyttet til mennesker med MS
 • Gode velferdstiltak for de ansatte
 • Lønn etter avtale og medlemskap i KLP
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid

Det er ønskelig at søker har klinisk erfaring. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

 

Tiltredelse 01.01.2020 eller etter avtale. Søknadsfrist 23.09.2019.

 

Søknad, inkl. CV og relevante attester sendes på mail til: marianne.halvorsen@mssenteret.no

 

Vil du vite mer om oss? Se vår hjemmeside

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Inger Grethe Løyning tlf. 67062071 eller klinisk ernæringsfysiolog Thea A. Bergvatn tlf. 67062078