Utmelding

Ordinære medlemmer
Ordinære medlemmer melder seg ut via Forskerforbundet

Faglige medlemmer
Faglige medlemmer melder seg ut ved å gi beskjed til styret i KEFF på post@keff.no