Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!

Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!

Årets kef-ambassadør har vært en promotør for viktigheten av tverrfaglig samarbeid med kef i behandlingen av pasienter med ulike former for dyslipidemi. Han har gjennom hele sin karriere ved Lipidklinikken i Oslo løftet viktigheten av kef sin kompetanse for god tverrfaglig behandling av pasienter med lipidforstyrrelser.

Både pasient, pårørende og helsepersonell har møtt kef som en naturlig del av pasientforløpet ved lipidklinikken. Ved å alltid inkludere kef i blant annet pasientkonsultasjoner, forskning, undervisning og i utarbeidelse av faglitteratur/opplæringsvideoer har han løfte ernæringens betydning for god hjerte- og karhelse.

Siden Lipidklinikken ble startet i 1984 og frem til 2014 har det vært ansatt 20 kliniske ernæringsfysiologer i ulike stillinger ved Lipidklinikken, blant annet som daglig leder (Ellen Strøm). Årets kef-ambassadør LEIV OSE har bidratt sterkt til å løfte klinisk ernæringskompetanse i behandling av lipidforstyrrelser.

TUSEN TAKK!

Les hele nominasjonsbrevet ved å trykke her.