Tredje utgave av elektrolyttveilederen er publisert

Utgaven kommer mobil-applikasjon og kan lastes ned helt gratis. For mer info trykk her: