Medlemmer ønskes til nyopprettet faggruppe for ernæring ved barnefedme

Medlemmer ønskes til nyopprettet faggruppe for ernæring ved barnefedme

Behovet for å opprette en egen gruppe for KEFer som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge oppstod i etterkant av etterutdanningskurset i overvekt og metabolisme i Trondheim, november 2016. Det endelige initiativet kom fra Sunniva Nordang ved Oslo Universitetssykehus i januar 2017.

Foreløpige medlemmer: Sunniva Nordang (leder), Janne Strømme, Tove Drilen

Faggruppen for ernæring ved barnefedme skal:

•             Være en felles arena for diskusjon, erfaringsutveksling og deling av relevant materiell for KEFer som jobber innenfor feltet

•             Bidra med å utarbeide relevante ressurser for KEFFs medlemmer

•             Svare på spørsmål fra medlemmer om ernæring ved barnefedme

•             Svare på aktuelle høringsuttalelser i samarbeid med styret

•             Uttale seg i media

 

Dersom du ønsker å bli medlem av gruppen, kan du ta kontakt med Sunniva Nordang på følgende mailadresse: sunniva.nordang@gmail.com

Vi planlegger å ha et lite møte i forbindelse med KEFF-konferansen 13. mars.

Mer informasjon kommer til de som melder sin interesse.