Endring i DRG i 2017: refusjon for poliklinisk konsultasjon vedrørende fedme og overvekt

Endring i DRG i 2017: refusjon for poliklinisk konsultasjon vedrørende fedme og overvekt

I 2015 oppnådde kliniske ernæringsfysiologer en seier: Det ble besluttet å gi refusjon ved poliklinisk behandling av pasienter i spesialisthelsetjenesten, knyttet til bestemte diagnoser. Dette var noe KEFF hadde jobbet for lenge. En viktig diagnose var imidlertid ikke inkludert, fedme og overvekt. Et påvirkningsarbeid for også å inkludere denne har derfor fortsatt

Fra og med 2017 er også dette oppnådd! DRG 910C, fedme og overvekt, gir inntekt dersom behandler er klinisk ernæringsfysiolog. Teksten nedenfor er hentet fra Helsedirektoratets publikasjon "Innsatsstyrt finansiering 2017". 

Utførende helsepersonell

Fra 2017 er det kun gjort en mindre justering knyttet til utførende helsepersonell som vedrører kliniske ernæringsfysiologer. Fra 2017 er alle kontakter i HDG 10 inkludert, også DRG910C. Se kapittel 8.8. 

Hele rapporten klikk her.