Stipend fra Forskningsfondet for cøliaki

Stipend fra Forskningsfondet for cøliaki

Forskningsfondet for cøliaki utlyser i år forskningsmidler for inntil kr. 150.000,-

Om Forskningsfondet for cøliaki

Forskningsfondet for cøliaki ble stiftet med det formål å fremme forskning innen medisinsk, ernæringsmessig eller sosial sektor. Forskningsfondet er opprettet ved hjelp av innsamlede midler og gaver. Fondet har eget styre bestående av leger, ernæringsfysiolog og sosionom som foretar utdeling av stipend en gang i året.

 

Midler 2016

For 2016 er det vedtatt at det kan deles ut inntil kr 150.000,-. Forskningen må særlig rette seg mot medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sider ved diagnosen cøliaki. Søknaden må være skriftlig og begrunnet, og vedkommende som får stipendet må kunne avgi rapport om bruk av pengene.

 

Henvendelse

NCFs kontor er sekretariat for fondets styre. Ta kontakt med oss hvis du kan tenke deg å gjennomføre et forskningsprosjekt på dette området, eller send søknad direkte til:

 

Forskningsfondet for cøliaki

Norsk cøliakiforening (NCF)

Postboks 351 - Sentrum

0158 Oslo

Telefon 22 40 39 00

E-post post@ncf.no