Ny nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Ny nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Morsmelk er den beste maten for spedbarn. De kan trygt få kun morsmelk med tilskudd av vitamin D de første seks månedene, hvis mor og barn trives med det. Dersom det er behov for mer mat enn morsmelk etter fylte fire måneder, bør fast føde introduseres.

Onsdag 12. oktober lanserte Helsedirektoratet ny Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Retningslinjen gir anbefalinger om kostholdet til barn det første året. Målgruppen for retningslinjen er personer som jobber på helsestasjon, fastleger og alle andre som veileder om spedbarnsernæring.

– Foreldre med babyer har ofte mange spørsmål og er usikre på valgene sine. Mange trenger også hjelp med å komme i gang med ammingen, og det er viktig at de får den hjelpen og støtten de behøver i møtet med helsevesenet. Vi håper at retningslinjen vil være et godt verktøy for helsepersonell, slik at de kan svare på spørsmål og gi godt dokumenterte og trygge råd til foreldrene, sier divisjonsdirektør Linda Granlund.

 

Individuell veiledning

Retningslinjen er en oppdatering av anbefalingene fra 2001. De viktigste endringene er en større vektlegging av individuell og praktisk veiledning. Noen av de viktigste rådene i nye retningslinjen er:

  • Det er verdifullt for barnet å få morsmelk i hele første leveår og gjerne lenger.
  • Morsmelk er den beste maten for spedbarn, og spedbarn kan trygt få kun morsmelk med tilskudd av vitamin D de første seks månedene, dersom mor og barn trives med det.
  • Spedbarn og familier er ulike, og råd om morsmelk og annen mat må tilpasses hvert barn og hver mor.

 

Introduksjon av fast føde

Granlund understreker at anbefalinger som Helsedirektoratet gir, nødvendigvis må være generelle. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring legger derfor vekt på at helsepersonell må gi individuell veiledning tilpasset hvert enkelt barn og hver enkelt familie.

– Dersom amming ikke er mulig, eller dersom mor velger å ikke amme, anbefales morsmelkerstatning. Noen barn kan ha behov for annen mat enn morsmelk eller morsmelkerstatning før de er seks måneder gamle. Da kan annen mat gradvis introduseres fra fylte fire måneder, sier Granlund.

Det er imidlertid ikke funnet noen helsefordeler ved introduksjon av fast føde før seks måneders alder for barn som vokser tilfredsstillende og trives med amming. 

– Helsedirektoratet har siden 2001 anbefalt at spedbarn bør få morsmelk som eneste næring de første seks månedene. Gjennomgangen av oppdatert forskning på området har vist at det ikke er noen grunn til å endre denne anbefalingen, verken med hensyn til allergi eller atopisk sykdom og intoleranse – eller barnets spiseutvikling og aksept av nye smaker, sier Granlund.

 

I tråd med WHOs anbefalinger

Anbefalingene om morsmelk i forslag til ny retningslinje er i samsvar med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon for Europa og anbefalingene i de øvrige nordiske landene. Arbeidet med Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring har i henhold til gjeldende retningslinjemetodikk, tatt utgangspunkt i systematiske kunnskapsoppsummeringer og nyere, anerkjente retningslinjer internasjonalt.  Det er lagt særlig vekt på Nordiske næringsstoffanbefalinger fra 2012 og kunnskapsoppsummeringer som utgjør grunnlaget for de nordiske anbefalingene og for WHOs anbefalinger for spedbarnsernæring, i tillegg til nyere systematiske kunnskapsoppsummeringer.  En ekstern gruppe sammensatt av fageksperter og brukerrepresentanter har bistått Helsedirektoratet i arbeidet med retningslinjen.

 

Link til de nye Nasjonale faglige retningslinjene for spedbarnsernæring finner du her.