Nordisk rapport fra prosjektet «Nordisk kontroll- og analyseprosjekt om udeklarerte allergener»

Nordisk rapport fra prosjektet «Nordisk kontroll- og analyseprosjekt om udeklarerte allergener»

De nordiske matmyndighetene har i 2015-2016 samarbeidet om prosjektet «Nordisk kontroll- og analyseprosjekt om udeklarerte allergener».

Sverige ved Livsmedelsverket har vært prosjektleder, og har sammen med Nordisk Ministerråd finansiert prosjektet. Det har blitt ført tilsyn med merking av allergener i ferdigpakkede matvarer, samt nivåene av udeklarert allergen i disse produktene er analysert. Resultatene fra prosjektet vil brukes i riskovurderings- og regelutviklingsarbeid innen området allergenmerking. Tilsynet ble utført hos produsenter og importører av ulike typer av ferdigmat, bakervarer, halvfabrikat av kjøtt- og fiskeprodukter og sjokolade/godteri.

Mattilsynet kontrollerte 97 produkter på det norske markedet, etter en risikobasert tilsynsmodell. 12 av de 97 produktene var ikke tilfredsstillende merket når det gjaldt allergene ingredienser. Alvorligst er dette når allergenene er en ingrediens, men ikke er oppført på produktet. Dette var tilfelle for tre av produktene. Analysene av de 97 produktene viste at to produkter inneholdt melk,og ett produkt inneholdt egg, uten at dette inngikk som en ingrediens eller var merket med  ”Kan inneholde spor av....”.  Mattilsynet har fulgt opp virksomhetene der det ble funnet feil. Virksomhetene har fått tilsendt analyseresultatene. Tilsynsresultatene er fulgt opp som ved ordinært tilsyn.

 

Hele rapporten kan lastes ned her.