Morsmelk viktig for utvikling av hjernen til for tidlig fødte

Morsmelk viktig for utvikling av hjernen til for tidlig fødte

For tidlig fødte barn som fikk det meste av næringen sin som morsmelk, fikk høyere IQ, bedre hukommelse og ble bedre i matte senere i livet

Denne uken er det den internasjonale ammeuken. I Norge blir rundt fem prosent av alle barn født for tidlig, altså før svangerskapsuke 37. Nå viser funn fra en ny, australsk studie av barn født før uke 30 at morsmelk er viktig for hjernens utvikling.

Gjennom hele svangerskapet har fosteret behov for tilførsel av næringsstoffer fra mor gjennom morkaken. Mot slutten av svangerskapet vokser fosteret raskt og behovet øker. Dersom barnet blir født for tidlig, kan det derfor være nødvendig å gi dem morsmelk eller morsmelkerstatning med ekstra næring.

Barna som hadde fått mest brystmelk i løpet av de første 28 dagene etter fødsel, fikk mer dyp, grå hjernesubstans enn barn som hadde fått brystmelk færre dager. Forskerne så blant annet at hjerneområdet hippocampus, som er et viktig senter for læring og hukommelse, var blitt litt større da barna var blitt syv år gamle.

Forskerne målte også IQ, skoleprestasjoner, oppmerksomhet, hukommelse, språk og synsoppfatninger, gjennom ulike tester. Motorisk funksjon ble også observert. Barna som fikk brystmelk som hovednæringskilde i flest dager hadde fått høyest IQ, bedre matteferdigheter, hukommelse og motorisk funksjon.

Hentet fra forskning.no, orginalartikkel her.