Kongens fortjenstemedalje til Ingunn Bergstad

Kongens fortjenstemedalje til Ingunn Bergstad

H.M. Kongen tildelte den 8.6.2016 Kongens fortjenstmedalje til Ingunn Bergstad. Seksjon for klinisk
ernæring mottok den gledelige meldingen i slutten av juni. Medaljen vil bli overrekt av Fylkesmannen
i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland i forbindelse med et seminar seksjonen arrangerer 30.
august. Dette seminaret markerer også at Ingunn gikk av med pensjon i år (se under for program og
påmelding). Foto: Anders Bayer/OUS

Ingunn Bergstad har vært en ledestjerne for klinisk ernæring i Norge og har i sin over 40 år lange

yrkeskarriere som klinisk ernæringsfysiolog gjort en formidabel innsats for at pasienter ved norske

sykehus skal få en kvalitetssikret og god ernæringsbehandling. Hun er kjent for sitt uendelige

engasjement og sin omsorg og varme, både overfor pasienter, deres pårørende, medarbeidere og

andre. Hennes arbeid med å utvikle og forbedre pasientbehandlingen i spesialisthelsetjenesten har

vært banebrytende.

 

Hun har vært og er lidenskapelig opptatt av at ernæringsfaget skal være integrert i medisinsk

behandling, til det beste for pasientene. Ingunn hadde sin faste arbeidsplass på Aker sykehus som

etterhvert fusjonerte til Oslo universitetssykehus, og i denne prosessen klarte hun å videreføre

verdiene om likeverd og felleskap til en ny større avdeling. Hun har som leder stimulert sine

medarbeidere til faglig utvikling gjennom videreutdanning og forskning, og dette gjenspeiles blant

annet i flere fullførte og påbegynte doktorgrader under hennes ledelse. Hun har selv vært

medarbeider i en rekke forskningsprosjekter, var nestleder i ernæringsrådet ved Oslo

universitetssykehus, har vært sentral i utarbeidelsen av ernæringsfaglige retningslinjer, medforfatter

av vitenskapelige artikler og fagbøker, samt veiledet mastergradsstudenter.

Ingunn Bergstad har en stor del av æren for at vi i dag har en egen utdannelse i klinisk ernæring i

Norge, og at dette er en utdannelse med høyt vitenskapelig nivå. Hun har alltid vært fagpolitisk

engasjert og var med på å danne Kliniske ernæringsfysiologers forening, KEFF. Gjennom KEFF har hun

vært aktiv i en rekke arbeidsgrupper, og bidratt sterkt til at yrkesgruppen fikk sin autorisasjon som

helsepersonell. Aktuelle saker hun har vært og er engasjert i er opprettelse av turnusordning for

mastergradsstudenter i klinisk ernæring samt refusjonsordning for kliniske ernæringsfysiologer. Hun

var også nestleder i foreningen i en periode. I 2013 ble hun hedret som det første, og foreløpig

eneste, æresmedlem i KEFF.

 

Ingunn sin uvurderlige innsats for ernæringsfaget, utdanning av kliniske ernæringsfysiologer,

fagpolitiske saker samt oppbygging av fagmiljøet på egen arbeidsplass, har vært, og er fremdeles

inspirerende for klinisk ernæringsfysiologer rundt om i landet. På andre sykehus enn OUS vises det til

hennes arbeid og hva hun har utrettet for å få klinisk ernæring integrert i pasientbehandlingen.

Seksjon for klinisk ernæring arrangerer et seminar for Ingunn hvor noen av hennes tidligere ansatte

og kolleger bidrar. Seminaret er åpent for alle og gratis. For påmelding sendes en e-post til

kirsti.bjerkan@ous-hf.no og/eller monica.ekornes@ous-hf.no. Oppgi i mailen om du ønsker å delta

på seminar + servering, kun seminar eller kun servering. Er det spesielle hensyn som må tas når det

gjelder servering som matallergier/intoleranser eller annet må vi vite dette.

 

Påmeldingsfrist: senest mandag 22. august.

 

Seminaret vil bli forsøkt videooverført. Ønsker du å følge seminaret på denne måten sender du også

en mail til ovennevnte. Vi vil sende deg informasjon om hvordan dette gjøres. Du må ha tilgang på

videokonferanseutstyr som er tilknyttet Norsk helsenett.