KEFF har fått medlem nr. 400!

KEFF har fått medlem nr. 400!

Medlem nr. 400 i KEFF er Hanna Dysvik Strander, student i 5. semester på profesjonsstudiet i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Gaven fra KEFF er gratis deltakelse på KEFF konferanse i mars 2016, inkludert festmiddag.

Medlemstallet i KEFF vokser raskt. I høst har styret ventet på at KEFF skal runde 400 medlemmer og bestemte seg for at medlem nr. 400 skulle gjøres litt stas på. Plutselig var vi der! Medlem nummer 400 ble Hanna Dysvik Strander, student 5.semester på profesjonsstudiet i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Gaven fra KEFF er gratis deltakelse på KEFF konferanse i mars 2016, inkludert festmiddag.

Innmeldingene i KEFF går litt i puljer, og det kommer en topp hver gang det har vært holdt informasjonsmøte for studentene. Her ble det så tett på målstreken at KEFF måtte se på nøyaktig klokkeslett for innmeldingene.

Nestleder i KEFF, Jacob Juel Christiansen, overrakte i dag Hanna diplom som inngangsbillett til konferansen og middagen. Forskerforbundet (som KEFF er tilsluttet) er også svært fornøyd med det voksende medlemstallet i KEFF, og bidro med noen profileringsartikler.

 

KEFFs studentrepresentant, Maria Grorud Fagerhøi, har intervjuet Hanna, som opplyser følgende:

 

  1. Navn: Hanna Dysvik Strander

  2. Alder: 22 år

  3. Hjemsted: Bærum

     

  4. Vil du starte med å fortelle litt om din bakgrunn, hva har du gjort før du startet på klinisk ernæring her i Oslo?

Jeg har hatt ett friår i Frankrike etter videregående, hvor jeg blant annet lærte meg fransk. Det var et år hvor jeg også hadde god tid til å tenke over hva jeg ville gjøre videre.

 5. Hvor langt i studieforløpet er du?

Jeg startet høsten 2013, og går nå i 5. semester
 6. Har du alltid visst at det var klinisk ernæringsfysiolog du ville bli?

Nei, jeg kom over det litt tilfeldig mens jeg leste på UiO sine nettsider. Jeg har alltid hatt en interesse for biologi og kjemi, men følte aldri at medisin var helt det rette.

 7. Hva gjorde at du begynte å studere klinisk ernæring?

Jeg har alltid hatt en generell interesse for kosthold, ernæring og livsstil. Under oppholdet i Frankrike hadde jeg tid til å lese mye om ernæring og kosthold. Det var også først på den tiden jeg  ble bevisst at man kunne studere for å bli klinisk ernæringsfysiolog. Samtidig har jeg alltid latt meg fascinere over sammenhengen mellom kosthold og sykdom.

 8. Hva synes du er mest spennende med faget?

Sammenheng mellom ernæring og psykisk helse – man møter pasienter med komplekse og svært sammensatte utfordringer. Det å kunne jobbe med å motivere og få til endringer hos disse pasientene virker utrolig spennende. Akkurat nå har vi om vitaminer og mineraler på studiet. Det å få en forståelse for de fysiologiske prosessene i kroppen, hva som påvirker næringsopptak og hvor kompleks organismen faktisk er, er også veldig interessant.

 9. Er det noe spesielt område du brenner ekstra for, eller kunne tenke deg å jobbe innenfor når du er ferdig utdannet?

Ernæring og psykisk helse er det jeg tenker på som mest spennende akkurat nå, kanskje med barn/unge og familier.  Samtidig finnes det jo utrolig mange ulike fagfelt man kan jobbe innenfor, så jeg er åpen for at dette kan endre seg etter hvert.

 10. Hva gjorde at du meldte deg inn i KEFF?

Jeg så det som en fin mulighet til å holde seg oppdatert på det som skjer innen fagfeltet. Man får tilsendt Norsk Tidsskrift for Ernæring, og medlemskapet gir mulighet for å delta på KEFF konferanse neste år. Det gir også mulighet for å utvide nettverket sitt og er en fin måte å engasjere seg litt. Samtidig var det utslagsgivende at det var gratis innmelding ut året.

 

 

KEFF ønsker Hanna og alle andre kef-studenter lykke til videre med studiene! Dere kan se frem til spennende arbeidsoppgaver som samfunnet har stort behov for.