Fiber og protein gir småbarn bedre bakterier i tarmen

Fiber og protein gir småbarn bedre bakterier i tarmen

I perioden da barnet blir ammet eller får morsmelkerstatning og samtidig får supplerende kost er det viktig hva det får å spise. En ny studie tyder på at særlig fiber og protein gir barnet en god tarmflora, mens fett har den motsatte virkningen

Artikkel tekst tatt fra forskning.no, for å lese hele artikkelen trykk her!

Maten som barna får i perioden der de går fra å bare drikke morsmelk eller erstatning og begynner å spise familiens mat, har stor betydning for hva slags tarmflora som etablerer seg. Det viser en ny dansk studie.

Forskerne studerte to grupper barn. Den ene besto av 114 barn født av overvektige mødre. Den andre gruppa besto av 113 barn født av normalvektige damer.

For å finne ut hva slags bakteriesammensetning hvert av barna hadde i tarmen, lagde forskerne en profil av bakteriene ved hjelp av DNA fra avføringsprøver – to prøver fra hvert barn.

Den ene prøven tok forskerne da barna var omtrent ni måneder gamle og den andre da de var rundt halvannet år.

– Alle bakterier har en slags signatursekvens. Det finnes et bestemt sted på bakterienes kromosom der man vet at det er stor variasjon mellom forskjellige bakteriearter.

Det var nettopp dette området forskerne analyserte.

Ut ifra bakteriesammensetningen kunne forskerne se at de barna som fikk overgangskost som var rik på fiber og protein generelt hadde et større mangfold av tarmbakterier da de var ni måneder enn barn som fikk innført et fettrikt kosthold.

Det at fiber synes å øke mangfoldet av bakterier, kan skyldes at mye av det ikke kan fordøyes av kroppens egne fordøyelsesenzymer og derfor kommer seg helt ned til bakteriene i tarmen.

Noen av bakteriene kan bryte ned de ufordøyelige fibrene og etterlater i denne prosessen en rekke nedbrytningsprodukter som igjen fungerer som mat for andre grupper av bakterier.

Men det er vanskeligere å forklare hvorfor proteiner ser ut til å gjøre økosystemet for tarmbakteriene rikere.

En mulig forklaring er at jo nærmere det lille barnets kosthold ligger familiens kosthold, jo større bakteriemangfold er det. En proteinholdig kost kan derfor være et uttrykk for at barnet har nådd langt i overgangen til et vanlig kosthold.

"..."

– Det viktige budskapet er at den tilleggsmaten barnet spiser mens det fremdeles blir ammet er en svært vesentlig faktor i hva slags tarmflora som etablerer seg