Veileder om allergener og Matinformasjonsforskriften

Veileder om allergener og Matinformasjonsforskriften

Mattilsynet har laget en ny veileder om opplysninger av allergener i ikke ferdigpakket mat, i tilknytning til Matinformasjonsforskriften fra 13. desember 2014. Veilederen er rettet mot bransjen og er nå tilgjengelig på hjemmesiden: www.mattilsynet.no.


«Vi håper veilederen «Informasjon om allergener for ikke
ferdigpakket mat» vil gi god informasjon samt tips og råd til alle som
importerer, lager eller selger mat som serveres fersk og ikke ferdigpakket.
Dette gjelder blant annet på spisesteder, i ferskvaredisker, i kantiner, og for
de som driver med catering. Vår erfaring så langt er at mange følger det nye
regelverket, men også at det fortsatt er mange virksomheter som trenger
informasjon. Derfor tror vi denne veilederen dekker et behov, både hos de som
fører tilsyn og ute i virksomhetene», sier seksjonssjef Merethe Steen i
Mattilsynet.

Informasjon om den nye matinformasjonsforskriften er et
prioritert tiltak for Mattilsynet i 2015. Matinformasjonsforskriften av 13.
desember 2014 gjelder i hele EU/EØS-området. Et av kravene i det nye
regelverket er at informasjon om allergener i ikke ferdigpakket mat skal være skriftlig
tilgjengelig for forbrukerne, uten at kundene skal trenge å etterspørre dette
spesielt. Opplysningene kan for eksempel gis på skilt, i menyen, på en plakat
eller skjerm.

I første omgang vil veilederen være tilgjengelig som en
nedlastbar fil på hjemmesiden til Mattilsynet. Dersom behovet er til stede, vil
veilederen også bli trykket opp og fordelt til både interne og eksterne
målgrupper.

Merking av allergener i ikke ferdigpakket mat, vil også
inngå som del av Smilefjes-tilsynet som starter for fullt i januar 2016.

Last ned filVeileder matinformasjonsforskriften og allergener(0kb)