Utviklingen i norsk kosthold 2014

Utviklingen i norsk kosthold 2014

Helsedirektoratets årlige statusrapport og presentasjon av nordmenns matvaner i året som gikk, er nå lansert.

Rapporten viser blant annet at

  • Forbruket av grønnsaker gikk ned i 2013, mens frukt og bær økte.
  • Forbruket av korn har minsket de siste årene.
  • Det samlede forbruket av konsummelk (søt og sur helmelk, lettmelk og skummetmelk) har gått ned over mange år.Nedgangen fortsatte også i 2013. Forbruket av de magrere melketypene var stabilt, men forbruket av helmelk og lettmelk viste nedgang.
  • Forbruket av ost økte i 2013.
  • Forbruket av matolje har økt, mens forbruket av smør har blitt lavere.
  • Nordmenns kjøttforbruk øker hvert år. Hvitt kjøtt øker mest, men rødt kjøtt står fremdeles for størsteparten av kjøttforbruket. Også fiskeforbruket har økt noe de siste årene.
  • I 2013 var kostens innhold av fett 37 energiprosent og av mettede fettsyrer 16 energiprosent. Økt forbruk av kjøttprodukter og fete meieriprodukter er viktige årsaker til at inntaket av mettet fett er vesentlig høyere enn det Helsedirektoratet anbefaler.
  • Forbruket av sukker som har gått ned hvert år siden 2001,gikk også ned i 2013.

Finn rapporten på http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kosthold-2014-kortversjon/Sider/default.aspx