Risikovurdering av koffein - EFSA ønsker innspill

EFSA legger nå utkast til risikovurdering av koffein ut på høring. Høringen er åpen til fram til 15. mars 2015.

Noen foreløpige konklusjoner fra rapporten

  • Enkeltdoser på opp til 200 mg koffein hos voksne personer gir ikke grunn til bekymring
  • Opp til 400 mg koffein per dag hos voksne personer gir ikke grunn til bekymring (bortsett fra hos gravide).
  • Opp til 200 mg koffein per dag for gravide gir ikke grunn til bekymring for fosteret

Les mer på EFSA sine nettsider: Public consultation on a draft Scientific Opinion on the safety of caffeine