Nytt undervisningsmateriell om karbohydratvurdering for type 1 diabetes

Nytt undervisningsmateriell om karbohydratvurdering for type 1 diabetes

Norsk Diabetikersenter sine KEF-er har utviklet nytt undervisningsopplegg om karbohydratvurdering for type 1 diabetes. For best utbytte vil det tilbys spesialtilpasset kurs for KEF'er.

KEF-er ved Norsk Diabetikersenter har utviklet et nytt undervisningsopplegg om karbohydratvurdering for type 1 diabetes. Materialet er utviklet til bruk for pasientveiledning og kan bidra som kunnskapsgrunnlag for helsepersonell. For å kvalitetssikre bruken og gi råd om hvordan man best kan nyttiggjøre seg materialet ønsker vi å tilby et kurs tilpasset KEF.

Undervisningen består av tre deler:  1) Basiskunnskaper, 2) Tilleggsinformasjon og 3) Karbohyratvurdering i praksis (matvarebilder).  Et veilederheftet med bakgrunnsinformasjon og praktiske råd  følger materialet.

Sted: Oslo, nærmere informasjon om kurs-sted vil komme.

Tid: Tirsdag 24. februar 2015 fra kl 11-15.

Ta kontakt på mail (severina.haugvik@gmail.com) dersom dette kan være aktuelt for deg eller om du ønsker nærmere informasjon.