Lønnsstatistikk for 2014

Lønnsstatistikk for 2014

Hvert år utarbeider Forskerforbundet en lønnsstatistikk for statlig, kommunal og privat sektor. Lønnsstatistikken er basert på lønnsopplysninger som er innhentet gjennom spørreundersøkelser til forskerforbundets medlemmer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2014.

En oppsummering av utvalgte lønnstall for kliniske ernæringsfysiologer finner du her.

Hele lønnstatistikken for statlig, kommunal og privat sektor er tilgjengelig her.