Helsedirektoratet vil gi jobbmåltidet et løft

Helsedirektoratet vil gi jobbmåltidet et løft

Om lag 525.000 ansatte og studenter benytter kantine daglig, i følge NHO. Nå har Helsedirektoratet kommet med nye anbefalinger med små grep for sunnere mat og drikke på arbeidsplassen.

– Arbeidslivet omfatter en stor andel av den voksne befolkningen. De fleste spiser minst ett måltid i løpet av arbeidsdagen. Å tilrettelegge for sunne måltider er positivt for ansattes trivsel og helse og for virksomheten, men mange lurer på hvordan, sier Hilde Skyvulstad, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Nå har Helsedirektoratet utgitt et sett anbefalinger som skal inspirere til bedre tilrettelegging for et helsefremmende kosthold på norske arbeidsplasser. Anbefalingene er beregnet for dem som jobber med mat, helse, personalpolitikk og ledelse i arbeidslivet samt aktuelle utdanningsinstitusjoner.

– Verdens helseorganisasjon (WHO) fremhever at sunt kosthold på arbeidsplassen er viktig for å bedre befolkningens kosthold. Også folkehelsemeldingen fastslår at arbeidsplassen er en arena som er godt egnet for helseopplysning, livsstilsendring og annet folkehelsearbeid, sier Skyvulstad.

– Undersøkelser viser at fire av ti ser etter sunne matvarer når de spiser i kantinen på jobb (Norstat 2012), og vi vet at et stadig økende antall nordmenn er opptatte av at maten de spiser har positiv effekt på helsen.

Felles måltider kan ha positiv effekt

Felles måltider og matglede kan ha en positiv effekt på miljø og trivsel på arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser har erfart dette, men flere kan fortsatt gjøre mer for å tilrettelegge for sunne måltider enten de har kantine eller ikke.

– Erfaring viser at anbefalinger for og arbeid med mat-/måltidstilbud bør forankres i HR- og HMS-politikk, planer og målsettinger. Tydelig ansvar, egnet kompetanse, bredt eierskap og kvalitetssikring av arbeidet er sentralt, sier Skyvulstad.

Alle kan gjøre noe

Anbefalingene beskriver hvilket dagsortiment kantiner bør ha, og hva som for øvrig bør tilbys arbeidstakerne for å sikre et kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Men også bedrifter der det ikke finnes kantinetilbud finner råd og tips om tiltak: Eksempler på tiltak som kan gjøres på de fleste arbeidsplasser uavhengig av kantinetilbud er:

  • Utvikle og forankre politikk for måltider/matpause
  • Sørge for et trivelig spisemiljø og kjølemulighet for mat og drikke
  • Ha godt drikkevann og eventuelt kaffe/te tilgjengelig
  • Tilby subsidiert eller gratis frukt og grønnsaker
  • Tilby enkle brødmåltider med grove brødvarer og/eller salat
  • Ha automater med flaskevann, frukt, grønnsaker, ferdigsmurt grov brødmat og porsjonssalater og/eller retter for oppvarming i mikroovn
  • Møtemat (basis): grønsaker, frukt/bær, vann og mat med mindre fett eller mettet fett, salt og sukker. Kaffe/te.
  • Sikre relevant kunnskap om kosthold, mat og helse hos ledelse, ansvarlig for personale, tillitsvalgte, ansvarlige for måltider/kantine og eventuelt bedriftshelsetjeneste
  • Tilby informasjon om kosthold og Helsedirektoratets råd om kosthold for serveringsmarkedet
  • Gjennomføre brukerundersøkelser regelmessig

Link til brosjyren "Mat og helse i arbeidslivet":

https://helsedirektoratet.no/Sider/Mat-og-helse-i-arbeidslivet-%e2%80%93-Sm%c3%a5-grep-for-%c3%a5-tilby-sunn-mat-og-drikke.aspx

Hentet fra helsedirektoratet.no