Felles nordisk kampanje på salt

Felles nordisk kampanje på salt

Torsdag 21. mai lanseres en felles nordisk kampanje på salt, med støtte fra Nordisk Ministerråd. Kampanjen er et samarbeid mellom Livsmedelverket, Embætti Landlæknis, Fødevarestyrelsen og Helsedirektoratet.

Landene har utviklet felles materiell og budskapsbank. Hvert enkelt land vil tilpasse materiellet til eget bruk. Norge utviklet materiell ifb. kampanje på salt høsten 2014. Vi vil gjenbruke dette materiellet sammen med det nordiske.

Den nordiske saltkampanjen er heldigital, og legger stor vekt på at budskapene i de ulike kanalene understøtter hverandre. 

Planlagte aktiviteter i Norge er:

•      Temasider på Helsenorge: Informasjon om salt og helse og tips til saltreduksjon hjemme og i handlesituasjonen: https://helsenorge.no/salt

•      Filmer – «saltskolen» - web-tv-kanaler, sosiale medier og Hvilepuls på legekontor. Filmene finner dere her

•      Digitale annonser – nye felles nordiske.  

•      Aktivitet og promotert posting i sosiale medier. FB: www.facebook.com/smaagrep og Instagram: @kosthold  

•      PR – inkludert annonsering

•      Søk-optimalisering i google

Mål for kommunikasjonssatsingen er:

•      Flere er opptatt av å redusere saltinntaket og vet hvordan de selv kan redusere eget saltforbruk

- i handlesituasjon (i butikk og KBS)

- ved å etterspørre (forbrukermakt)

- hjemme

•      Bedre kunnskap:

- Flere kjenner til at vi spiser dobbelt så mye salt som anbefalt (mengde)

- Flere kjenner til de store saltkildene – det skjulte saltet

- Flere kjenner til helsekonsekvensene ved høyt saltinntak

 

Den nordiske kampanjen vil gå i tre uker.

Vi planlegger også nasjonale kampanjeaktiviteter på salt til høsten i forbindelse med signering av Saltpartnerskapet.

Gi tilbakemelding om det ønskes mer informasjon og evt. materiell.