Eldre fortjener god matomsorg

Eldre fortjener god matomsorg

KEFF og flere andre organisasjoner støtter Forbrukerrådets kampanje for god matomsorg for eldre. Kampanjen påpeker viktigheten av et godt måltid, fellesskap, ansvarsfordeling og individuelle behov for den enkelte.