Årets KEF 2014: Sedegheh Gharagozlian

Årets KEF 2014 er Sedegheh Gharagozlian.

Sedegheh var den første kefen som gjennomførte full utdannelse i klinisk ernæring i Norge. Sedegheh er opptatt av å kombinere basalforskning, klinisk forskning og pasientbehandling. Hun er opptatt av at vi skal levere ernæringsbehandling av høyeste kvalitet, og at ny forskningslitteratur skal komme pasientene direkte til gode. Her står forskning og forskerutdannelse sentralt. 

– I fremtiden bør det legges til rette for at kefer lettere kan kombinere forskning, fagutvikling og klinisk arbeid slik det gjøres for annet helsepersonell. Her har sykehuset en jobb å gjøre. Med få stillinger for kefer, er det lett for at pasientbehandlingen tar det meste av tiden, mens forskning og faglig utvikling kommer i annen rekke, forteller Sedegheh.

Les om den interessante veien som Sedegheh har hatt, fra jusstudiene i Iran til mottakelsen av prisen årets kef 2014, på nettsidene til "Norsk tidsskrift for ernæring", http://ntfe.no/

Årets KEF Stipendet

Årets KEF forvaltes av Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet.
Stipendet Årets KEF ble initert av Fresenius Kabi i 2007.
Stipendet ble delt ut første gang i 2008 for Årets KEF i 2007.

Følgende personer har tidligere fått stipendet:

2007: Lene Thoresen
2008: Randi Tangvik
2009: Brita Haugum
2010: Guro Berge Smedshaug
2011: Ingrid Løvold Mostad
2012: Hanne Jessie Juul
2013: Hugo Nilssen 

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli innstilt til stipendet:

• Klinisk ernæringsfysiolog (KEF)

• Tilknyttet norsk helsevesen

• Skal ha gjort en innsats eller studie som har fremmet status til klinisk ernæring i Norge eller

• Skal ha utført tiltak som har forbedret rutinene for ernæringsbehandlingen eller
selve ernæringsbehandlingen av pasienter lokalt på sin arbeidsplass.

Stipendet utlyses årlig. Kandidater kan søke selv eller bli foreslått av andre.
Søknaden må inneholde begrunnelse. Det er ikke satt kriterier for bruk av stipendet,
da det skal være en påskjønnelse for utført innsats.