Til kliniske ernæringsfysiologer som arbeider i kommune/fylkeskommune o.l.

Til kliniske ernæringsfysiologer som arbeider i kommune/fylkeskommune o.l.

Det er fortsatt få kliniske ernæringsfysiologer som arbeider i primærhelsetjenesten. For KEFF er det derfor en viktig oppgave å jobbe for at det etableres flere stillinger for kliniske ernæringsfysiologer i kommunene.

Vi vet at det er et stort potensial for flere stillinger. KEFF argumenterer løpende for dette f. eks. i dialog med helsemyndigheter og politikere. Dette har blant annet resultert i at en rekke offentlige dokumenter slår utvetydig fast at det er behov for langt flere kliniske ernæringsfysiologer, både i helsesektoren generelt og i kommunehelsetjenesten spesielt.

KEFF øker nå fokuset på kliniske ernæringsfysiologer med kommuner som arbeidsplass. I forbindelse med KEFFs årsmøte og Nordisk Dietistkonferanse i Bergen, mars 2014, hadde kliniske ernæringsfysiologer som arbeider i, eller i forhold til, kommuner et møte hvor de ble enige om å etablere et faglig nettverk på dette området.

Organisering gir styrke! KEFF har etablert seg som en seriøs aktør og er løpende i dialog med myndigheter, media, politikere og andre. I arbeidet med å få på plass klinisk ernæringsfaglig tjeneste i kommunene, er det viktig at alle gode argumenter samt alle gode eksempler og erfaringer kommer på bordet. Gjennom tilgang til medlemsmassens samling av fakta, erfaring og eksempler sikrer KEFF nettopp dette. Jo flere som organiserer seg i KEFF, jo sterkere kort har vi på hånden i arbeidet med å promotere profesjonen. Vi ønsker derfor å friste alle kliniske ernæringsfysiologer som arbeider i primærhelsetjenesten/kommuner til å melde seg inn i KEFF, og kan tilby følgende:

  • Dersom dere har fått avslag på medlemskap i Forskerforbundet (FF) fordi arbeidsplassen er utenfor FFs sektor, kan dere få et faglig medlemskap i KEFF. 
  • For KEFF er ordinære (via FF) og faglige medlemskap likeverdige og gir de samme rettigheter og medlemskapsfordeler i KEFF.
  • Medlemskap inkluderer blant annet abonnement på Norsk Tidsskrift for Ernæring, tilgang til KEFFs lukkede medlemssider på keff.no og deltakelse i KEFFs lukkede Facebook-gruppe.
  • Kun medlemmer har adgang til KEFFs årsmøte. Medlemmer kan delta på den tilknyttede årlige fagkonferansen til medlemspris.
  • Medlemskap gir mulighet til aktivt engasjement for KEFF, via styreverv eller deltakelse i KEFFs faglige referansegrupper og arbeidsgrupper. 
  • Medlemskap sikrer at nettopp dine argumenter, eksempler og erfaringer når frem til beslutningstagere og bidrar til vår felles oppgave – å sikre et adekvat klinisk ernæringsfaglig tilbud til befolkningen. 
  • Faglig medlemskap i KEFF er noe dyrere enn ordinært, kr 1600 per år. Styret har imidlertid besluttet ikke å øke denne kontingenten når kontingent for ordinært medlemskap økes neste år.

Frister dette til medlemskap, eller du ønsker mer informasjon?
Ta kontakt på styret@keff.no.