Senter for klinisk ernæring åpner høsten 2014

Senter for klinisk ernæring åpner høsten 2014

Mot slutten av året åpnes dørene inn til nye Senter for klinisk ernæring. Et samarbeid utenom det vanlige gir et felles kompetansemiljø innen klinisk ernæring for det medisinske fakultet ved UiO og OUS.

"– Samtidig som vi har hatt et svært aktivt forskningsfelt har den kliniske biten vært lite utbredt og stått svakt innenfor norsk helsevesen. Vi har med andre ord hatt et sterkt forskningsfelt men helsevesenet har ikke tatt inn over seg den nye kunnskapen som forskningen har generert. Et felles kompetansemiljø innen klinisk ernæring vil derfor være et viktig skritt på veien for å få implementert kunnskapen vi sitter på.."

Senteret vil styrke pasientbehandlingen, være gull verdt for videre forskning og være et godt løft for studentene. 

For å lese mer om planene og visjonen bak Senter for klinisk ernæring trykk her.