Seminar om matvaremerking og kosthold - presentasjoner tilgjengelig på nett

13. mai arrangerte Legeforeningen, Forbrukerrådet, NITO og Polyteknisk Forening seminar om matvaremerking og kosthold. Med seminaret var det ønskelig å rette oppmerksomheten mot merking av mat i dagens og framtidens matvaremarked.

 Presentasjonene fra seminaret kan du se her.