Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge

Morsmelk virker beskyttende på barnets helse,men inneholder også miljøgifter. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert forskning på morsmelkens positive egenskaper opp mot de mulige negative effekter som miljøgifter i morsmelk kan ha.

I rapporten "Benefit and risk assessment of Breastmilk for infant health in norway" som ble lagt fram i desember 2013 konkluderer VKM at nåværende nivåer av miljøgifter i morsmelk innebærer liten risiko for barnets helse, og fordelene med morsmelk er langt større for barnet enn risikoen fra miljøforurensninger.

Les mer