Ny folkehelsemelding. Frist for innspill:15. oktober 2014.

Ny folkehelsemelding. Frist for innspill:15. oktober 2014.

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Våren 2015 blir det lagt fram en ny folkehelsemelding for Stortinget.

I arbeidet med meldingen ønsker regjeringen å løfte frem følgende tre innsatsområder: psykisk helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre og helsevennlige valg. I tillegg vil forebyggende arbeid mot barn og unge være prioritert.

Regjeringen inviterer deg til å komme med innspill på hvordan de kan jobbe bedre forebyggende.

Les mer.

Kom med innspill.