Matvaretabellen.no er oppdatert med nye og reviderte matvarer

Matvaretabellen er utvidet med blant annet tacoretter, sushi, et større utvalg av oster og pesto. I tillegg er tabellen utvidet med et nytt næringsstoff, jod. I Matvaretabellen 2014 er 62 matvarer nye og 57 matvarer oppdatert.

Matvaretabellen.no er oppdatert med nye og reviderte matvarer

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge. I Matvaretabellen 2014 er 62 matvarer nye og 57 matvarer er oppdatert. Økt inntak av sushi i den norske befolkningen har ført til at flere sushivarianter er tatt med i tabellen. Utvalget av frokostblandinger og meieriprodukter er oppdatert og utvidet. Eksempler på andre nye matvarer er pesto, romanosalat, flere oster, energisupper og stekt kjøttdeig. Mattilsynet har analysert næringsstoffer for flere tacoprodukter og disse er å finne i tabellen som enkeltmatvarer og i tacoretter.

Nytt i Matvaretabellen 2014 er at jod er kommet inn i tabellen. Det er også lagt til en kolonne for salt, utregnet fra matvarens innhold av natrium. Rett før jul ble også Matvaretabellen oppdatert til å fungere bedre på smarttelefon og nettbrett. Skjermbildene er tilpasset små skjermer og funksjonene fungerer bedre med toch/berøringsskjerm

Matvaretabellen oppdateres årlig. Nye matvarer lanseres på markedet hvert år, samtidig som ingredienser og produksjonsmetoder endres. I tillegg forbedres metoder og kvalitetskrav knyttet til matvareanalyser. Matvaretabellen skal også kunne brukes som beregningsgrunnlag i næringsstoff- og kostanbefalinger til befolkningen og det er derfor viktig at det fins verdier for energi og de næringsstoffene som anbefales.

Matvaretabellen er et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.

http://www.matportalen.no/verktoy/Matvaretabellen/matvaretabellenno_er_oppdatert_med_nye_og_reviderte_matvarer