Lønnsstatistikk for 2013

Lønnsstatistikk for 2013

Hvert år utarbeider Forskerforbundet en lønnsstatistikk for statlig, kommunal og privat sektor. Lønnsstatistikken er basert på lønnsopplysninger som er innhentet gjennom spørreundersøkelser til forskerforbundets medlemmer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2013.

En oppsummering av utvalgte lønnstall for kliniske ernæringsfysiologer finner du her

Hele lønnstatistikken for statlig, kommunal og privat sektor er tilgjengelig her