Kartlegging av mat- og måltidsituasjonen på skolen

Kartlegging av mat- og måltidsituasjonen på skolen

​​Matpakken er fortsatt veldig populær i barneskolen, mens kantinen har en viktig rolle for både mattilbud og sosialt miljø, spesielt i videregående skole

I 2013 ble den mest omfattende kartleggingen av mat og måltider i norske skoler gjennomført siden kartleggingen startet i 1991. Både grunnskole, videregående skole og skolefritidsordning var inkludert. 

Resultatene fra undersøkelsene er oppsummert i fem rapporter.

Les hele saken og finn rapportene her.