Ingunn Bergstad KEFFs første æresmedlem

Ingunn Bergstad KEFFs første æresmedlem

Under festmiddagen til Nordisk Dietistkonferanse i Bergen, 20. mars 2014, ble KEFFs første æresmedlem utnevnt. Valget var enkelt: Det måtte bli Ingunn Bergstad.

Medlemmene var bedt om å sende inn forslag basert på følgende kriterier:
Langvarig medlemskap i KEFF
Stort fagpolitisk engasjement og mangeårig innsats for foreningen

Ingunn Bergstads kolleger ved Oslo universitetssykehus, med støtte fra en rekke kef-miljøer i landet, utarbeidet en godt dokumentert anbefaling om å la Ingunn få denne æren. Her er noen av hennes meritter:

  • Var med på opprettelsen av NFKE/KEFF i 1984 og satt i styret de første årene 
  • Har vært aktiv i flere av KEFFs arbeidsgrupper, sitter fortsatt i Fagpolitisk utvalg 
  • Har mye av æren for etablering av en norsk utdanning til klinisk ernæringsfysiolog, først som 5-årig masterstudium ved UiO i 1997 og senere ved UiB, hvor hun fortsatt sitter som programsensor 
  • Bidro aktivt til at kliniske ernæringsfysiologer i 2001 fikk sin egen autorisasjon 
  • Har parallelt med stort faglig engasjement hele tiden drevet politisk påvirkning og synliggjøring både av KEFF, yrkesgruppen og faget ernæring Har vært ansatt på Aker sykehus, nå Oslo universitetssykehus, siden 1975. 
  • Leder for Seksjon for klinisk ernæring i Medisinsk klinikk siden 1985 
  • Har vært en pådriver for at ernæring skal være integrert i medisinsk behandling og sentral i opprettelsen av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus
  • Legger til rette for at hennes medarbeidere kan delta i KEFFs arbeid - i styret, arbeidsgrupper eller referansegrupper, samt i sykehusets lokale fagforbund.

Som hennes kolleger oppsummerte det: Ingen over og ingen ved siden!

Styret var derfor svært glad for å kunne overrekke gaven, et håndmalt diplom og gratis medlemskap i KEFF, til en så verdig mottaker. Kollega Anne-Marie Aas holdt tale, og alle tilstedeværende kolleger av Ingunn stilte opp med egenprodusert sang, hvor Ingunn for anledningen ble påført cowboyhatt. Sist, men ikke minst: Hennes kolleger har også sørget for at vi nå kan søke opp Ingunn på Wikipedia!

Ingunn Bergstad har vært, og vil fortsatt være, så viktig for KEFF at vi håper å ha henne med som støttespiller på laget i mange år til.