Høring: Endring av forskrift om matinformasjon til forbrukerne

Høring: Endring av forskrift om matinformasjon til forbrukerne

I forbindelse med revisjon av næringsmidler til særskilte grupper vil den nåværende glutenforordning (forordning (EU) nr. 41/2009) bli opphevet den 20. juli 2016.

Utkast til forskrift som nå sendes på høring skal gjennomføre forordning (EU) nr. 828/2014 om fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler. 

Høringsbrev og EU-rettsakt som gjennomføres i forskriften ligger på Mattilsynets hjemmeside:  Mattilsynet