Forslag til revidert nøkkelhullforskrift lagt ut til høring - Høringsfrist 28.mars

Et forslag til revidert Nøkkelhullforskrift er lagt ut til høring. Nye nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR2012) ligger til grunn for kriteriene.

I den reviderte nøkkelhullforeskrift er det foreslått kriterier for et maksimalt innhold av salt i fiske- og kjøttprodukter. I tillegg er strengere kriterier for maksimalt innhold av mettet fett, salt og sukker foreslått innenfor flere matvaregrupper.  

Grønnsaksretter, nøtter, dressing og saus er foreslått som nye grupper som skal inngå i nøkkelhullsordningen, mens syrnede melkeprodukter med smak er foreslått fjernet.

Høringsfristen er 28. mars 2014.

Les mer