Forskrift om transfettsyrer i næringsmidler

Forskrift om transfettsyrer i næringsmidler

Ny forskrift trådde i kraft 16.01.2014 og tillater høyst 2 gram transfettsyrer per 100 gram fett.