Foreslå kandidater til nye nasjonale fagråd inkl. nasjonalt råd for ernæring

Helsedirektoratet fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å opprette nye nasjonale råd for områdene ernæring, tobakksforebygging og fysisk aktivitet. I tillegg reoppnevnes fagråd for sosial ulikhet i helse.

Disse nasjonale rådene skal rendyrkes som fagråd med eksperter som er høyt kvalifisert innenfor sine fagfelt i kraft av seg selv, og ikke som representant for en institusjon, organisasjon eller liknende. Hvis du, eller en organisasjon du er tilknyttet, har innspill til navn på kandidater til ett eller flere av disse rådene, ber vi om tilbakemelding innen 20. juni.

Les mer her