EFAD søker etter spesialister innenfor fagområdene kreft, fedme, eldre, diabetes, folkehelse og administrasjon.

EFAD ønsker medlemmer for å danne en styringsgruppe med spesialister inne de 6 fagfeltene på listen under. EFAD's nettverksgruppe går under navnet European Specialist Dietetic Network (ESDN).

1. Public Health

2. Obesity

3. Cancer

4. Diabetes

5. Older adult

6. Administrative

Se utlysningsteksten for nødvendige kvalifikasjoner for å bli medlem.

Meld dere direkte til meg eller til styret om dere ønsker å være med i et internasjonalt nettverk. Deadline for å melde sin interesse er 30.mai.

Sissel Urke Olsen
Klinisk ernæringsfysiolog Diakonhjemmet sykehus.
Clinical Dietitian, MS, RD
EFAD key-contact
SisselUrke.Olsen@diakonsyk.no