Barns vekst i Norge 2008-2010-2012

Barns vekst i Norge 2008-2010-2012

Barns Vekst i Norge Rapport FHI 2014; Overvekt blant barn ulikt fordelt i befolkningen

Overvekt, fedme og bukfedme fordeler seg ulikt blant barn i Norge. Både mors utdanning, foreldrenes sivilstatus og om barnet bor i by eller på landsbygda har betydning.

Resultatene fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet er samlet i en ny rapport