«ERNÆRINGSFYSIOLOG» OG «KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG» - beskyttede titler

Ernæringsfysiolog
Mange som tilbyr ernæringstjenester bruker tittelen «ernæringsfysiolog».Tittelen brukes også som kortform for «klinisk ernæringsfysiolog». Det er imidlertid ikke er fritt fram for alle med ernæringsutdanning å kalle seg ernæringsfysiolog.

«ERNÆRINGSFYSIOLOG» OG «KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG» - beskyttede titler

Tittelen «ernæringsfysiolog» er beskyttet i henhold til forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler, § 72 pkt. 33. Tittelen ble etablert på den tiden Universitetet i Oslo hadde en grunnutdanning i generell ernæringslære, og den er forbeholdt kandidater med denne utdanningen. Etter at nevnte studium ble nedlagt, og nye studieløp i ernæring er etablert, er det ikke lenger tillatt å tildele tittelen ernæringsfysiolog.

Klinisk ernæringsfysiolog
Tittelen «klinisk ernæringsfysiolog» kan benyttes av dem som har fått autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Autorisasjon oppnås ved fullført 5-årig profesjonsstudium i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, bachelor i humanernæring og masterprogram i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen, eller fullført tilsvarende godkjent utdanning fra utlandet.

Kliniske ernæringsfysiologer kvalifiserer til autorisasjon som helsepersonell i henhold til lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv (helsepersonelloven) § 48 bokstav m. Tittelen «klinisk ernæringsfysiolog» er således beskyttet med medhold i helsepersonelloven.

«ERNÆRINGSFYSIOLOG» OG «KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG» - beskyttede titler