Nye regler for nøkkelhullsmerket

Nye regler for nøkkelhullsmerket

Forslag til nytt regelverk sendes om kort tid på høring. Å bidra til et lavere saltinntak i befolkningen er viktig for folkehelsen. Det har derfor vært særlig fokus på å stramme inn kravene til saltinnhold i matvarer som omfattes av merkeordningen, og å sette krav til saltinnhold i fiske- og kjøttprodukter.

Mer info på nøkkelhulsmerket.no