Metaanalyse: Probiotika effektivt ved diarè

Metaanalyse: Probiotika effektivt ved diarè

I en ny systematisk oversikt og metaanalyse av 20 studier med 3 818 pasienter viste betydelig relativ reduksjon i Clostridium difficile-assosiert diaré ved bruk av probiotika.

Les mer i Tidsskrift for den Norske Legeforening med referanse til orginal artikkel.