Folsyretilskudd tidlig i svangerskapet reduserer risiko for autisme

Folsyretilskudd tidlig i svangerskapet reduserer risiko for autisme

Kvinner som tok folsyretilskudd ved begynnelsen av svangerskapet hadde nesten halvert risiko for å få et barn med autisme. Å starte med folsyretilskudd senere i graviditeten reduserte ikke risikoen. Det viser resultater i en omfattende studie fra Folkehelseinstituttets Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og Autismestudien (ABC-studien). Studien er nylig publisert i The Journal of The American Medical Association (JAMA).


Les hele artikkelen på Folkehelseinstituttets hjemmesider.