Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten

Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten

Ny rapport fra Helsedirektoratet beskriver kliniske ernæringsfysiologers rolle og funksjon i helse- og omsorgstjenesten og vurderinger av framtidig behov for kliniske ernæringsfysiologer. Videre beskrives ulike former for ernæringsarbeid og ernæringsfaglige utfordringer i ulike deler av helse- og omsorgstjenesten.

Link til hele rapporten på Helsedirektoratetets hjemmesider.